Ölçüm Sanayicileri ve İş Adamları Birliği Derneği

TRSAYAÇ Dergisi Twitter AdresiResmi Facebook AdresimizResmi Twitter Adresimiz

ELEKTRİK ABONELERİNİN MERAK ETTİKLERİ

  ELEKTRİK ABONELERİNİN MERAK ETTİKLERİ1

 1. Eğer sayacınız akıllı sayaç ise; T1, T2, T3 tarifeleri hangi saat dilimlerinde, ne kadar kwh elektrik tükettiğinizi gösterir.
 2. T1: (06:00- 17:00) arası gündüz, normal tarife ( 16,545 kr/kWh )
  T2: (17:00- 22:00) arası puant, pahalı tarife ( 28,294 kr/kWh )
  T3: (22:00 – 06:00) arası gece, ucuz tarife  ( 8,097 kr/kWh )
  Tek zamanlı tarife – 17,820 kr/kWh
 3. Elektrik sayacınız proje aşamasında tesis edildiği yere takılmalıdır. Müşteri hizmetleri Madde.17’de belirtildiği gibi sayaç, sayaç okuyucularının kolayca okuyabileceği yere takılmalıdır.
 4. Sayaç değişimi, bağlı bulunduğunuz İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu değişim sonucu oluşan bedel eğer sayaç garanti kapsamında değil ise müşteriye yansıtılır.
 5. Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’ne göre elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin 10 yılda bir yaptırılması zorunludur. Bu sebeple sayaçların üretim yılı kontrol edilerek zamanı geldiğinde İşletme Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekir.
 6. Sayacın, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri doğrultusunda dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından, her türlü ayar, kalibrasyon ve bakım için periyodik olarak kontrol ettirilmesi esastır. Periyodik kontroller için gerekli masraflar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen bedeller üzerinden, sayaç maliki tarafından karşılanır.
 7. Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, ilgili tüzel kişi veya müşteri tarafından sayacın kontrolü talep edilebilir. Bu talep, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri tarafından karşılanır ve oluşan bedeller talep sahibi tarafından ödenir. Sayacın yerinden sökülmesi durumunda; sökülen sayacın yerine dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından geçici olarak, asgari sökülen sayacın fonksiyonlarını yerine getirecek nitelikte bir sayaç takılır.
 8. Ancak, geçici olan bu uygulama bir aydan fazla olamaz. Sökülen sayacın yeniden kullanılamaz durumda olduğuna ilişkin bir tutanağın tüketiciye ibrazı halinde, tüketici tarafından temin edilen veya tüketicinin kabul etmesi halinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından temin edilen ve bedeli tüketici tarafından ödenen yeni bir sayaç takılır.
 9. Sayacın, müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle tüketim kaydetmediğinin tespit edilmesi halinde, varsa müşterinin aynı döneme ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş dönem tüketimleri dikkate alınarak, yoksa, sayaç çalışır duruma getirildikten sonraki müşterinin ödeme bildirimine esas ilk iki tüketim dönemine ait tüketimlerinin ortalaması alınarak geçmiş dönem tüketimleri hesaplanır ve tahakkuk ettirilir.
(1) http://www.epdk.gov.tr/tuketici/elektrik.htm